HVG Law - Financial Services

Financial Services

  • Share

 

De wetgeving in de financiële sector wordt steeds complexer en meer gefragmenteerd. Financiële ondernemingen moeten zich aan steeds strengere regels houden. U wilt er zeker van zijn dat uw bedrijfsvoering voldoet aan alle geldende eisen op grond van wet- en regelgeving en dat deze juridisch waterdicht is.

Financiële ondernemingen
De marktgroep Financial Services adviseert financiële ondernemingen zoals banken, beleggingsondernemingen, (collectieve) beleggingsinstellingen, maar ook pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, verzekeraars, trustkantoren en beursgenoteerde ondernemingen.

Wilt u als (vergunninghoudende) financiële onderneming een gedeelte van uw activiteiten uitbesteden? Wilt u een belegginginstelling structureren en openstellen voor het publiek, of alleen voor institutionele beleggers? U krijgt van ons binnen de kortste keren de juiste informatie.

Pensioenfondsen
Ook pensioenfondsen krijgen onze specifieke aandacht en vragen om een nadere specialisatie. Pensioenfondsen dienen in het bezit te zijn van diverse juridische documenten zoals statuten, uitvoeringsovereenkomst, startbrief, pensioenreglement en gedragscodes.

Vanzelfsprekend zijn wij ook in staat deze documenten voor u op te stellen of aan te passen. Pensioenfondsen dienen zorg te dragen voor het instellen van een verantwoordingsorgaan en intern toezicht. Wij kunnen samen met u bekijken welke invulling van medezeggenschap voor uw pensioenfonds de juiste is.

In veel gevallen werken we nauw samen met de in de Financiële sector gespecialiseerde fiscalisten van EY Tax.

 

Gerelateerde content

HVG - Law Alert Financial Services: 'Negatieve rente' Law Alert Financial Services: 'Negatieve rente'
Waar banken weigerden negatieve rente te betalen, wordt het inmiddels duidelijk dat de negatieve rente inderdaad dient te worden betaald aan de leningnemer.